O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Vedecké oddelenia
Oddelenie enzymológie sacharidov
Vedúci: Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Pracovníci: Belková M., Biely P., Farkašová E., Hrabárová E., Köszagová R., Mastihubová M., Palenčárová K., Puchart V., Šuchová K.

Oddelenie glykobiológie
Vedúci: Mgr. Peter Baráth, PhD.
Pracovníci: Beke G., Bellová J., Danchenko M., Farkaš V., Garajová S., Horváthová A., Klaudíny J., Kohútová L., Koňušiaková K., Květoň F., Laho M., Mucha J., Nemčovič M., Pakanová Z., Plšková M., Siváková B., Stratilová E., Šedivá M., Šesták S., Vadinová K., Ziburová J.

Oddelenie glykobiotechnológie
Vedúci: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Pracovníci: AGUEDO ARIZA JM., Bertók T., Bertóková A., Blahutová J., Blšáková A., Bučko M., Gemeiner P., Hakarová M., HARENDRA KUNDALIA P., Híreš M., Holazová A., Hrončeková S., Chocholová E., Jáné E., Katrlík J., Kianičková K., Kollárová K., Krajčovič T., Križáková M., Kučerová D., Labancová E., Lorencová L., Lux A., Pažitná L., Pinková Gajdošová V., Schenkmayerová A., Šályová R., Šípošová K., Švecová N., Vikartovská A., Vivodová Z.

Oddelenie glykochémie
Vedúci: Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
Pracovníci: Baráth M., Bella M., Bencová V., Cvečko M., Gabko P., Haluz P., Hirsch J., Hricovíniová Z., Jakubčinová J., Kalivodová B., Kalník M., Karnišová Potocká E., Kis P., Klunda T., Koóš M., Morháčová E., Petruš L., Poláková M., Pribulová B., Sabová K.

Oddelenie imunochémie glykokonjugátov
Vedúci: Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Pracovníci: Alföldyová B., Bieliková S., Bystrický S., Čížová A., Gažíková L., Kremnický L., Mečárová J., Paulovičová E., Paulovičová L.

Oddelenie glykomateriálov
Vedúci: Ing. Zdenka Hromádková, PhD.
Pracovníci: Bordáčová A., Capek P., Chválová B., Košťálová Z., Mičová J.

Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov
Vedúci: Ing. Miloš Hricovíni, PhD.
Pracovníci: Kóňa J., Kozmon S., Matulová M., Sládek V., Smolková Z., Stratilová B., Šimkovic I., Tvaroška I.

Zbierka kvasiniek
Vedúci: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
Pracovníci: Guthová J., Pipiková J., Schusterová H., Šoltésová A., Vlčeková M.

Pridružené oddelenia a útvary
Analytické oddelenie
Vedúci: Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.
Pracovníci: Bedrichová V., Dujnič V., Hricovíni M., Chyba A., Kopáčová M., Kováčová H., Matulová M., Pančík F., Šoral M., Turjan J., Uhliariková I.

Realizačné oddelenie
Vedúci: Ing. Peter Magdolen
Zástupca vedúceho a marketingový manažér: RNDr. Ján Kozák, PhD.
Pracovníci: Gúth D., Hudák L., Novosad M., Penzeš O., Špeťko F., Švec J., Valášik J., Vaš M.

Knižnica
Vedúca: PhDr. Eva Riganová
Pracovníci: Weinzettlová S.

Chemical Papers - Redakcia
Hlavný Editor: Prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.
Editor: Ing. Ján Hirsch, DrSc.
Administratívne-riadiace sekcie
Útvar riaditeľa
Mastihuba V. - zástupca riaditeľa
Blahutová J. - vedecký tajomník
Voleková E. - sekretariát
Žabková J. - personálne/PAM
Podobová E. - štátna pokladnica, VO
Tóth V. - BOZP-PO, správca budovy
Baláži L. - správa budovy
Simandl P.- správa budovy

Ekonomicko-technické oddelenie (ETO)
Vedúca: Oľga Švančarová
Pracovníci: Bartková J., Filipková E., Kozmonová M., Pír M., Rudolf M.
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017