O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Vnútorné predpisy organizácie
Zakladacia Listina ChÚ SAV, v. v. i.
Zakladacia Listina
Zakladacia Listina dodatok č. 1
Zakladacia Listina - aktuálne znenie vrátane dodatkov

Organizačný poriadok
Organizačný poriadok organizácie

Pravidlá tvorby rozpočtu
Pravidlá tvorby rozpočtu organizácie

Pracovný poriadok
Pracovný poriadok organizácie

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov
Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov organizácie

Volebný a nominačný poriadok členov Správnej Rady
Volebný a nominačný poriadok členov Správnej Rady organizácie

Volebný a nominačný poriadok členov Vedeckej Rady
Volebný a nominačný poriadok členov Vedeckej Rady organizácie


Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017