O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Projekt VVK

Projekt

Integrácia výsledkov multiomik štúdií a biotechnologická produkcia biologicky významných látok

je spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľ projektu: 
Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Popis cieľa projektu:
Počas implementácie projektov finančne podporených zo ŠF OP VaV boli dosiahnuté významné  podmienky pre moderné biotechnológie, ktoré svojimi hlavnými výstupmi posilňujú ľudské zdroje a technickú infraštruktúru výskumu a vývoja. Okrem implementácie projektov „Biela-Zelená-Červená Biotechnológia“ vytvorila sa spolupráca CHÚ SAV s vedeckou a pedagogickou činnosťou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Vzniknú  unikátne výstupy základného výskumu v oblasti nových priemyselných biokatalyzátorov a biokatalytických reakcií, nových techník v priemyselnej biotechnológii, geno- a proteo- typické charakteristiky biotechnologicky významných systémov, nové metódy diagnostiky s využitím DNA, lektinových a oligosacharidových čipov, nové rekombinantné glykoproteíny do klinickej medicíny a príprava špeciálnych cukrov a ich derivátov do klinickej a nutričnej medicíny.

Nenávratný finančný príspevok:  1 574 583,28 €

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava

Názov projektu: Integrácia výsledkov multiomik štúdií a biotechnologická produkcia biologicky významných látok

Miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj, obec Nitra

Výšku poskytnutého NFP: 1 574 583,28 €

Stručný opis projektu:

Z predchádzajúcej implementácie projektov finančne podporených zo ŠF OP VaV boli dosiahnuté významné  podmienky pre moderné - nové biotechnológie, ktoré svojimi hlavnými výstupmi posilňujú ľudské zdroje a technickú infraštruktúru výskumu a vývoja. Okrem samotného vybudovania podmienok do nových oblastí biotechnológií „Biela-Zelená-Červená Biotechnológia“ vytvára vitálnu spoluprácu   Slovenskej akadémie vied so študijnou a pedagogickou činnosťou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Vznikajú  unikátne výstupy základného výskumu z oblasti bielej, zelenej a červenej biotechnológie, ktoré sú rozdelené na: nové priemyselné biokatalyzátory a biokatalytické reakcie, nové techniky v priemyselnej biotechnológii, geno- a proteo- typické charakteristiky biotechnologicky významných systémov, nové metódy diagnostiky s využitím DNA-, Lektinových a Oligosacharidových-čipov, nové rekombinantné glyko-proteíny do klinickej medicíny a príprava špeciálnych cukrov a ich derivátov do klinickej a nutričnej medicíny.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

 

Výsledky projektu:
Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Integrácia výsledkov multiomik štúdií a biotechnologická produkcia biologicky významných látok, kód ITMS: 313011T560, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 


Podiel VVK

01.

DAMBORSKÝ, Pavel - ZÁMOROVÁ, Martina - KATRLÍK, Jaroslav. Determining the binding affinities of prostate-specific antigen to lectins: SPR and microarray approaches. In Proteomics, 2016, vol. 16, p. 3096-3104. (4.079 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1615-9853. (ADCA)

0,80

02.

DAMBORSKÝ, Pavel - KOCZULA, Katarzyna M. - GALLOTA, Andrea - KATRLÍK, Jaroslav. Lectin-based lateral flow assay: proof-of-concept. In Analyst, 2016, vol. 141, p. 6444-6448. (4.033 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2654. (ADCA)

0,50

03.

CHOI, Ji Won - SYNYTSYA, Andriy - CAPEK, Peter - BLEHA, Roman - POHL, Radek - PARK, Yong Il. Structural analysis and anti-obesity effect of a pectic polysaccharide isolated from Korean mulberry fruit Oddi (Morus alba L.). In Carbohydrate Polymers, 2016, vol. 146, p. 187-196. (4.219 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0144-8617. (ADCA)

0,25

04.

PAWLACZYK-GRAJA, Izabela - BALICKI, Sebastian - ZIEWIECKI, Rafal - MATULOVÁ, Mária - CAPEK, Peter - GANCZARZ, Roman. Polyphenolic-polysaccharide conjugates of Sanguisorba officinalis L. with anticoagulant activity mediated by a heparin cofactor II. In International Journal of Biological Macromolecules, 2016, vol. 93, p. 1019-1029. (3.138 - IF2015). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,33

05.

PETRUŠOVÁ, Mária - SMRTIČOVÁ, Hana - PRIBULOVÁ, Božena - VLČKOVÁ, Silvia - UHLIARIKOVÁ, Iveta - DOSCA, Tibor - SOMSÁK, László - PETRUŠ, Ladislav. One pot InCl3-catalyzed synthesis of 1-glycosylmethyl-1H-imidazoles. In Tetrahedron, 2016, vol. 72, p. 2116-2121. (2.645 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0040-4020. (ADCA)

0,80

06.

PUJOL, Carlos Alberto - DAMONTE, Elsa Beatriz - TURJAN, Jozef - YANBO, K.Z. - CAPEK, Peter. The antiviral potency of Fagus sylvatica 4OMe-glucuronoxylan sulfates. In International Journal of Biological Macromolecules, 2016, vol. 87, p. 195-200. (3.138 - IF2015). (2016 - Current Contents. ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,50

07.

ARMSTRONG, Michael C. - ŠESTÁK, Sergej - ALI, Ahmed A. - SAGINI, Hanan A.M. - BROWN, Max - BATY, Karen - TREUMANN, Achim - SCHRODER, Martin. Bypass of activation loop phosphorylation by aspartate 836 in activation of the endoribonuclease activity of Ire1. In Molecular and Cellular Biology, 2017, vol. 37, p. e00655-16. (4.398 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0270-7306. (ADCA)

0,20

08.

BELICKÝ, Štefan - ČERNOCKÁ, Hana - BERTÓK, Tomáš - HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - RÉBLOVÁ, Kamila - PALEČEK, Emil - TKÁČ, Ján - OSTATNÁ, Veronika. Label-free chronopotentiometric glycoprofiling of prostate specific antigen using sialic acid recognizing lectins. In Bioelectrochemistry, 2017, vol. 117, p. 89-94. (3.346 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1567-5394.

0,50

09.

BELLA, Maroš - YAN, Shi - ŠESTÁK, Sergej - KOZMON, Stanislav - LIN, Chun-Hung - MUCHA, Ján - KOÓŠ, Miroslav. Synthesis of a β-D-psicofuranosyl sulfone and inhibitory-activity evaluation against N-acetylglucosaminyltransferase. In European Journal of Organic Chemistry, 2017, vol. 2017, p. 6179-6191. (2.834 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1434-193X. (ADCA)

0,80

10.

ČÍŽOVÁ, Alžbeta - KORCOVÁ, Jana, Vráblová - FARKAŠ, Pavol - BYSTRICKÝ, Slavomír. Efficient separation of mannan-protein by ionic liquid aqueous two-phase system, comparison with lectin affinity purification. In International Journal of Biological Macromolecules, 2017, vol. 98, p. 314-318. (3.671 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,80

11.

DAMBORSKÁ, Dominika - BERTÓK, Tomáš - CHOCHOLOVÁ, Erika, Došeková- HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - LORENCOVÁ, Lenka - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján. Nanomaterial-based biosensors for detection of prostate specific antigen. In Microchimica Acta, 2017, vol. 184, p. 3049-3067. (4.580 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0026-3672. (ADCA)

0,60

12.

CHOCHOLOVÁ, Erika, Došeková - FILIP, Jaroslav - BERTÓK, Tomáš - BOTH, Peter - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján. Nanotechnology in glycomics: Applications in diagnostics, therapy, imaging, and separation precesses. In Medicinal Research Reviews, 2017, vol. 37, p. 514-626. (8.763 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0198-6325. (ADCA)

0,60

13.

KOLLÁROVÁ, Karin - VATEHOVÁ, Zuzana - RICHTEROVÁ-KUČEROVÁ, Danica - LIŠKOVÁ, Desana. Cadmium impact, accumulation and detection in poplar callus cells. In Environmental Science and Pollution Research, 2017, vol. 24, p. 15340-15346. (2.741 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0944-1344. (ADCA)

0,80

14.

KRAJČOVIČ, Tomáš - BUČKO, Marek - VIKARTOVSKÁ, Alica, Welwardová - LACÍK, Igor - UHELSKÁ, Lucia - CHORVÁT, Dušan - NEDĚLA, Vilém - TIHLAŘÍKOVÁ, Eva - GERICKE, Martin - HEINZE, Thomas - GEMEINER, Peter. Polyelectrolyte complex beads by novel two-step process for improved performance of viable whole-cell Bayeyer-Villiger monoxygenase by immobilization. In Catalysts, 2017, vol. 7, art. no. 353. (3.082 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 2073-4344. (ADCA)

0,33

15.

LORENCOVÁ, Lenka - BERTÓK, Tomáš - CHOCHOLOVÁ, Erika, Došeková - HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - PAPRČKOVÁ, Darina - VIKARTOVSKÁ, Alica, Welwardová - SASINKOVÁ, Vlasta - FILIP, Jaroslav - KASÁK, Peter - JERIGOVÁ, Monika - VELIČ, Dušan - MAHMOUD, Khaled A. - TKÁČ, Ján. Electrochemical performance of Ti3C2TX MXene in aqueous media: towards ultrasensitive H2O2 sensing. In Electrochimica Acta, 2017, vol. 235, p. 471-479. (4.798 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0013-4686. (ADCA)

0,33

16.

MIRABELLA, Stefania - D'ADAMIO, Giampiero - MATASSINI, Camilla - GOTI, Andrea - DELGADO, Sandra - GIMENO, Ana - ROBINA, Inmaculada - MORENO-VARGAS, Antonio J. - ŠESTÁK, Sergej - JIMÉNEZ-BARBERO, Jesus - CARDONA, Francesca. Mechanistic insight into the binding of multivalent pyrrolidines to alpha-mannosidases. In Chemistry - A European Journal, 2017, vol. 23, p. 14585-14596. (5.317 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0947-6539. (ADCA)

0,10

17.

ROBAJAC, Dragana - KRIŽÁKOVÁ, Martina, Zámorová - KATRLÍK, Jaroslav - MIKOVIĆ, Željko - NEDIĆ, Olgica. Screening for the best detergent for the isolation of placental membrane proteins. In International Journal of Biological Macromolecules, 2017, vol. 102, p. 431-437. (3.671 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,50

18.

ŠIMKOVIC, Ivan - KELNAR, Ivan - MENDICHI, Raniero - BERTÓK, Tomáš - FILIP, Jaroslav. Composite films prepared from agricultural by-products. In Carbohydrate Polymers, 2017, vol. 156, p. 77-85. (4.811 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0144-8617. (ADCA)

0,60

19.

ŠUTOVSKÁ, Martina - KOČMÁLOVÁ, Michaela - PAPPOVÁ, Lenka - FRAŇOVÁ, Soňa - CHYBA, Andrej - KOPECKÝ, Jiří - LUKAVSKÝ, Jaromír - CEPÁK, Vladislav - CAPEK, Peter. The chemical profile and pharmacodynamic properties of extracellular Wollea saccata biopolymer. In International Journal of Biological Macromolecules, 2017, vol. 103, p. 863-869. (3.671 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,33

20.

BUČKO, Marek - VIKARTOVSKÁ, Alica, Welwardová - SCHENKMAYEROVÁ, Andrea - TKÁČ, Ján - FILIP, Jaroslav - CHORVÁT, Dušan, Jr. - NEDĚLA, Vilém -ANSORGE-SCHUMACHER, B. Marion - GEMEINER, Peter. Progress in emerging techniques for characterization of immobilized viable whole-cell biocatalysts. In Chemical Papers, 2017, vol. 71, p. 2309-2324. (1.258 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0366-6352. (ADDA)

0,50

21.

PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - HRUBIŠKO, Martin - KRYLOV, Vadim B. - ARGUNOV, Dmitry A. - NIFANTIEV, Nikolay E. Immunobiological activity of synthetically prepared immunodominant galactomannosides structurally mimicking Aspergillus galactomannan. In Frontiers in Immunology, 2017, vol. 8, article no. 1273. (6.429 - IF2016). (2017 - WOS, SCOPUS). ISSN 1664-3224. (ADMB)

0,50

22.

GLIGORIJEVIĆ, Nikola - MINIĆ, Simeon - KRIŽÁKOVÁ, Martina, Zámorová - KATRLÍK, Jaroslav - NEDIĆ, Olgica. Structural changes of fibrinogen as a consequence of cirrhosis. In Thrombosis Research, 2018, vol. 166, p. 43-49. (2.779 -IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0049-3848. (ADCA)

0,20

23.

GLIGORIJEVIĆ, Nikola - KRIŽÁKOVÁ, Martina, Zámorová - PENEZIĆ, Ana - KATRLÍK, Jaroslav - NEDIĆ, Olgica. Structural and functional changes of fibrinogen due to aging. In International Journal of Biological Macromolecules, 2018, vol. 108, p. 1028-1034. (3.909 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,20

24.

HALAJ, Michal - MATULOVÁ, Mária - ŠUTOVSKÁ, Martina - BARBORÍKOVÁ, Jana - KAZIMIEROVÁ, Ivana - FRAŇOVÁ, Soňa - PŘIBYL, Pavel - CEPÁK, Vladislav - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter. Chemico-physical and pharmacodynamic properties of extracellular Dictyosphaerium chlorelloides biopolymer. In Carbohydrate Polymers, 2018, vol. 198, p. 215-224. (5.158 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0144-8617. (ADCA)

0,50

25.

HALAJ, Michal - PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - JANTOVÁ, Soňa - CEPÁK, Vladislav - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter. Biopolymer of dictyosphaerium chlorelloides - chemical characterization and biological effects. In International Journal of Biological Macromolecules, 2018, vol. 113, p. 1248-1257. (3.909 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,80

26.

CHOCHOLOVÁ, Erika, Došeková - BERTÓK, Tomáš - JÁNÉ, Eduard - LORENCOVÁ, Lenka - HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - BELICKÁ, Ľudmila, Kľuková - BELICKÝ, Štefan - MISLOVIČOVÁ, Danica - VIKARTOVSKÁ, Alica, Welwardová - IMRICH, Richard - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján. Glycomics meets artificial intelligence - Potential of glycan analysis for identification of seropositive and seronegative rheumatoid arthritis patients revealed. In Clinica Chimica Acta, 2018, vol. 481, p. 49-55. (2.926 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0009-8981. (ADCA)

0,80

27.

KOLLÁROVÁ, Karin - KAMENICKÁ, Viktória - VIVODOVÁ, Zuzana, Vatehová - LIŠKOVÁ, Desana. Impact of galactoglucomannan oligosaccharides and Cd stress on maize root growth parameters, morphology, and structure. In Journal of Plant Physiology, 2018, vol. 222, p. 59-66. (2.833 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0176-1617. (ADCA)

0,80

28.

STRATILOVÁ, Barbora - KLAUDINY, Jaroslav - ŘEHULKA, Pavel - STRATILOVÁ, Eva - MÉSZÁROSOVÁ, Csilla - GARAJOVÁ, Soňa - PAVLATOVSKÁ, Barbora - ŘEHULKOVÁ, Helena - KOZMON, Stanislav - ŠESTÁK, Sergej - FIRÁKOVÁ, Zuzana, Zemková - VADKERTIOVÁ, Renáta. Characterization of a long-chain alfa-galactosidase from Papiliotrema flavescens. In World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2018, vol. 34, article no. 19. (2.100 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0959-3993. (ADCA)

0,80

29.

ŠUCHOVÁ, Katarína, Kolenová - KOZMON, Stanislav - PUCHART, Vladimír - MALOVÍKOVÁ, Anna - HOFF, Tine - MORKEBERG KROGH, Kristian B.R. - BIELY, Peter. Glucuronoxylan recognition by GH 30 xylanases: A study with enzyme and substrate variants. In Archives of Biochemistry and Biophysics, 2018, vol. 643, p. 42-49. (3.118 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0003-9861. (ADCA)

0,50

30.

HALAJ, Michal - CHVÁLOVÁ, Beáta - CEPÁK, Vladislav - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter. Searching for microalgal species producing extracellular biopolymers. In Chemical Papers, 2018, vol. 72, p. 2673-2678. (0.963 - IF2017). ISSN 0366-6352. (ADDA)

0,80

31.

KOSZAGOVÁ, Romana, Repiská - KRAJČOVIČ, Tomáš - PALENČÁROVÁ, Klaudia, Talafová - PÄTOPRSTÝ, Vladimír - VIKARTOVSKÁ, Alica, Welwardová - POSPÍŠKOVÁ, Kristyna - ŠAFAŘÍK, Ivo - NAHÁLKA, Jozef. Magnetization of active inclusion bodies: comparison with centrifugation in repetitive biotransformations. In Microbial Cell Factories, 2018, vol. 17, p. 139-146. (3.831 - IF2017). ISSN 1475-2859. (ADMB)

0,80

32.

BARBORÍKOVÁ, Jana - ŠUTOVSKÁ, Martina - KAZIMIEROVÁ, Ivana - JOŠKOVÁ, Marta - FRAŇOVÁ, Soňa - KOPECKÝ, Ján - CAPEK, Peter. Extracellular polysaccharide produced by Chlorella vulgaris – Chemical characterization and anti-asthmatic profile. In International Journal of Biological Macromolecules, 2019, vol. 135, p. 1-11. (2018: 4.784 - IF, Q1 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,33

33.

HALAJ, Michal - PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - JANTOVÁ, Soňa - CEPÁK, Vladislav - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter. Extracellular biopolymers produced by Dictyosphaerium family - Chemical and immunomodulative properties. In International Journal of Biological Macromolecules, 2019, vol. 121, p. 1254-1263. (2018: 4.784 - IF, Q1 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,60

34.

HĽASOVÁ, Zuzana - KOŠÍK, Ivan - ONDREJOVIČ, Miroslav - MIERTUŠ, Stanislav - KATRLÍK, Jaroslav. Methods and current trends in determination of neuraminidase activity and evaluation of neuraminidase inhibitors. In Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2019, vol. 49, p. 350-367. (2018: 4.325 - IF, Q1 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 1040-8347. (ADCA)

0,33

35.

KOLLÁROVÁ, Karin - KUSÁ, Zuzana - VIVODOVÁ, Zuzana, Vatehová - LIŠKOVÁ, Desana. The response of maize protoplasts to cadmium stress mitigated by silicon. In Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, vol. 170, p. 488-494. (2018: 4.527 - IF, Q1 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0147-6513. (ADCA)

0,80

36.

KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - HROMÁDKOVÁ, Zdenka. Structural characterisation of polysaccharides from roasted hazelnut skins. In Food Chemistry, 2019, vol. 286, p. 179-184. (2018: 5.399 - IF, Q1 - JCR, Q1 - SJR, karentované -CCC). ISSN 0308-8146. (ADCA)

0,80

37.

PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - FARKAŠ, Pavol - KARELIN, Alexander A. - TSVETKOV, Yury E. - KRYLOV, Vadim B. - NIFANTIEV, Nikolay E.. Importance of Candida Antigenic Factors: Structure-Driven Immunomodulation Properties of Synthetically Prepared Mannooligosaccharides in RAW264.7 Macrophages. In Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2019, vol. 9, article no. 378, p. 1-14. (2018: 3.518 - IF, Q2 - JCR, 1.541 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). eISSN 2235-2988. (ADCA)

0,50

38.

PAULOVIČOVÁ, Lucia - PAULOVIČOVÁ, Ema - FARKAŠ, Pavol - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - BYSTRICKÝ, Peter - JANČINOVÁ, Viera - TURÁNEK, J. - PERICOLINI, Eva - GABRIELLI, Elena - VECCHIARELLI, Anna - HRUBIŠKO, M. Bioimmunological activities of Candida glabrata cellular mannan. In FEMS Yeast Research, 2019, vol. 19, no. 2, art. no. foz009. (2018: 2.458 - IF, Q2 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 1567-1356. (ADCA)

0,50

39.

PENEZIĆ, Ana - KRIŽÁKOVÁ, Martina, Zámorová - MILJUŠ, Goran - KATRLÍK, Jaroslav - NEDIĆ, Olgica. Diagnostic potential of transferrin glycoforms—a lectin-based protein microarray approach. In Proteomics - Clinical Applications, 2019, vol. 13, art. no. 1800185. (2018: 2.324 - IF, Q3 - JCR, Q2 - SJR, karentované - CCC). ISSN 1862-8346. (ADCA)

0,20

40.

ROBAJAC, Dragana - MASNIKOSA, Romana - NEMČOVIČ, Marek - KRIŽÁKOVÁ, Martina, Zámorová - BELICKÁ, Ľudmila, Kluková - BARÁTH, Peter - KATRLÍK, Jaroslav - NEDIĆ, Olgica. Glycoanalysis of the placental membrane glycoproteins throughout placental development. In Mechanisms of Ageing and Development, 2019, vol. 183, article 111151. (2018: 3.603 - IF, Q2 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0047-6374. (ADCA)

0,20

41.

STRATILOVÁ, Barbora - FIRÁKOVÁ, Zuzana, Zemková - KLAUDINY, Jaroslav - ŠESTÁK, Sergej - KOZMON, Stanislav - STROUHALOVÁ, Dana - GARAJOVÁ, Soňa - AIT-MOHAND, Fairouz - HORVÁTHOVÁ, Ágnes - FARKAŠ, Vladimír - STRATILOVÁ, Eva - HRMOVÁ, Mária. Engineering the acceptor substrate specificity in the xyloglucan endotransglycosylase TmXET6.3 from nasturtium seeds (Tropaeolum majus L.). In Plant Molecular Biology, 2019, vol. 100, no. 1-2, p. 181-197. (2018: 3.928 - IF, Q1 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0167-4412. (ADCA)

0,80

42.

TSIRIGOTIS-MANIECKA, Marta - PAWLACZYK-GRAJA, Izabela - ZIEWIECKI, Rafal - BALICKI, Sebastian - MATULOVÁ, Mária - CAPEK, Peter - CZECHOWSKI, Franciszek - GANCARZ, Roman. The polyphenolic-polysaccharide complex of Agrimonia L. as an indirect thrombin inhibitor -isolation and chemical characterization. In International Journal of Biological Macromolecules, 2019, vol. 125, p. 124-132. (2018: 4.784 - IF, Q1 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,33

43.

ZAJIČKOVÁ, Mária, Spišáková - MONCOĽ, Ján - ŠESTÁK, Sergej - KÓŇA, Juraj- KOÓŠ, Miroslav - BELLA, Maroš. Synthesis of 4a-carba-D-lyxofuranose derivatives and their evaluation as inhibitors of GH38 α-mannosidases. In European Journal of Organic Chemistry, 2019, vol. 2019, p. 1114-1124. (2018: 3.029 - IF, Q2 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 1434-193X. (ADCA)

0,80

44.

PAKANOVÁ, Zuzana - MATULOVÁ, Mária - UHLIARIKOVÁ, Iveta - BEHÚLOVÁ, Darina - ŠALINGOVÁ, Anna - HLAVATÁ, Anna - JURÍČKOVÁ, Katarína - NEMČOVIČ, Marek - PÄTOPRSTÝ, Vladimír - MUCHA, Ján. Case study: monitoring of Glc4 tetrasaccharide in the urine of Pompe patients, use of MALDI-TOF MS, and 1H NMR. In Chemical Papers, 2019, vol. 73, no. 3, p. 701-711. (2018: 1.246 - IF, Q3 - JCR, Q2 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0366-6352. (ADDA)

0,80

45.

UHLIARIKOVÁ, Iveta - CHVÁLOVÁ, Beáta - MATULOVÁ, Mária - CEPÁK, Vladislav - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter. Extracellular biopolymers produced by freshwater cyanobacteria: a screening study. In Chemical Papers, 2019, vol. 73, p. 771-776. (2018: 1.246 - IF, Q3 - JCR, Q2 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0366-6352. (ADDA)

0,50

46.

MATULOVÁ, Mária - FECKOVÁ, Ľubomíra - NOVÁKOVÁ, Renáta - MINGYAR, Erik - CSÖLLEIOVÁ, Dominika - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - PÄTOPRSTÝ, Vladimír - SASINKOVÁ, Vlasta - UHLIARIKOVÁ, Iveta - ŠEVČÍKOVÁ, Beatrica - REŽUCHOVÁ, Bronislava - HOMEROVÁ, Dagmar - KORMANEC, Ján. A structural analysis of the angucycline-like antibiotic auricin from Streptomyces lavendulae subsp. lavendulae CCM 3239 revealed its high similarity to griseusins. In Antibiotics, 2019, vol. 8, no. 3, no. E102. (2018: 2.921 - IF, Q2 - JCR, Q1 - SJR). ISSN 2079-6382. (ADMA)

0,50

47.

ŠUNDERIĆ, Miloš - KRIŽÁKOVÁ, Martina, Zámorová - MALENKOVIĆ, Vesna - ČUJIĆ, Danica - KATRLÍK, Jaroslav - NEDIĆ, Olgica. Changes due to ageing in the glycan structure of alpha-2-macroglobulin and its reactivity with ligands. In Protein Journal, 2019, vol. 38, p. 23-29. (2018: 1.029 - IF, kvartil 2018: Q4 - JCR, Q3 - SJR). ISSN 1572-3887. (ADMA)

0,20

48.

NEDĚLA, Vilém - TIHLAŘÍKOVÁ, Eva - MAXA, Jiří - IMRICHOVÁ, Kamila - BUČKO, Marek - GEMEINER, Peter. Simulation-based optimisation of thermodynamic conditions in the esem for dynamical in-situ study of spherical polyelectrolyte complex particles in their native state. In Ultramicroscopy, 2020, vol. 211, article 112954. (2018: 2.644 IF, kvartil 2018: Q1 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0304-3991. (ADCA)

0,33

49.

ROBAJAC, Dragana - KRIŽÁKOVÁ, Martina - MASNIKOSA, Romana - MILJUŠ, Goran - ŠUNDERIĆ, Miloš - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. Sensitive glycoprofiling of insulin-like growth factor receptors isolated from colon tissue of patients with colorectal carcinoma using lectin-based protein microarray. In International Journal of Biological Macromolecules, 2020, vol. 144, p. 932-937. (2018: 4.784 - IF, kvartil 2018: Q1 - JCR, Q1 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0141-8130. (ADCA)

0,20

50.

ŠIMKOVIC, Ivan - RAAB, Michal - MENDICHI, Raniero - MANOVÁ, Alena - GIACOMETTI SCHIERONI, Alberto - HRICOVÍNI, Miloš. Heparin composition: calculation based on elemental analysis and NMR data. In Chemical Papers, 2020, vol. 74, p. 349-355. (2018: 1.246 - IF, kvartil 2018: Q3 - JCR, Q2 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0366-6352. (ADDA)

0,33

51.

ŠUCHOVÁ, Katarína - PUCHART, Vladimír - SPODSBERG, Nikolaj - MØRKEBERG KROGH, Kristian B.R. - BIELY, Peter. A novel GH30 xylobiohydrolase from Acremonium alcalophilum releasing xylobiose from the non-reducing end. In Enzyme and Microbial Technology, 2020, vol. 134, article 109484. (2018: 3.553 - IF, kvartil 2018: Q2 - JCR, Q2 - SJR, karentované - CCC). ISSN 0141-0229. (ADCA)

0,50

52.

DELORT, Anne Marie - VAITILINGOM, Mickael - JOLY, Muriel - AMATO, Pierre - WIRGOT, Nolwenn - LALLEMENT, Audrey - SANCELME, Martine - MATULOVÁ, Mária - DEGUILLAUME, Laurent. Clouds: A transient and stressing habitat for microorganisms. In Chénard, Caroline - Lauro, Federico M. (eds.). Microbial Ecology of Extreme Environments. - Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG, 2017, p. 215-245. ISBN 978-3-319-51684-4.

0,20

53.

RENARD, Pascal - CANET, Isabelle - SANCELME, Martine - MATULOVÁ, Mária - UHLIARIKOVÁ, Iveta - EYHERAGUIBEL, Boris - NAUTON, Lionel - DEVEMY, Julien - TRAIKIA, Mounir - MALFREYT, Patrice - DELORT, Anne-Marie. Cloud microorganisms, an interesting source of biosurfactants. In Dutta, Ashim (ed.). Surfactants and Detergents. - London : IntechOpen, 2019, chapter 6, 17 p. ISBN 978-1-78984-661-4.

0,20

Celkovo

26,82Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017