O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Projekty ŠF

Riadiaci orgán 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. Etapa
Kód ITMS2014+: 313011W428
 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Konkrétny cieľ: 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu: Výskumno-vývojový zámer je orientovaný na výskum nových inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nádorových ochorení žien, so zameraním sa primárne na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice s využitím moderného multidisciplinárneho prístupu (okrem klasického biomedicínskeho zamerania sú využívané aj výskumné prístupy v oblasti materiálového výskumu/senzorov a moderných informačných technológií) a vzájomnou integráciou výsledkov výskumu a vývoja. Cieľom projektu je identifikácia nových diagnostických, prognostických a terapeutických markerov chorobných zmien endometria na podklade multidisciplinárneho prístupu.

 

Názov a sídlo prijímateľa: MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Jána Bottu 2, 917 01 Trnava

Partneri: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, Bratislava; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MindIT, s.r.o., Banská Bystrica; Univerzita Komenského v Bratislave.

Trvanie projektu: 01/2019 - 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 6 278 201,09 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Banská Bystrica, Nitra.

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

 

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

 

Publicita projektu:

 • Webová stránka projektu BIOMEDIRES - II. Etapa s ďaľšími informáciami
 • https://www.biomedires.sk/

 • Vedecké publikácie
  1. Bertók, T., Jáné, E., Chreneková, N., Hrončeková, S., Bertóková, A., Híreš, M., Vikartovská, A., Kubaniková, P., Sokol, R., Fillo, J., Kasák, P., Borsig, L. & Tkáč, J.:
   Analysis of serum glycome by lectin microarrays for prostate cancer patients - a search for aberrant glycoforms
   Glycoconjugate Journal 37, 703-711 (2020) - MU: 0,17.
  2. Bertóková, A., Bertók, T., Jáné, E., Híreš, M., Ďubjaková, P., Novotná, O., Belan, V., Fillo, J. & Tkáč, J.:
   Detection of N,N-diacetyllactosamine (LacdiNAc) containing free prostate-specific antigen for early stage prostate cancer diagnostics and for identification of castration-resistant prostate cancer patients
   Bioorganic & Medicinal Chemistry 39, 116156 (2021) - MU: 0,4.
  3. Savková, K., Huszár, S., Baráth, P., Pakanová, Z., Kozmon, S., Vancová, M., Tesařová, M., Blaško, J., Kaliňák, M., Singh, V., Korduláková, J. & Mikušová, K.:
   An ABC transporter Wzm–Wzt catalyzes translocation of lipid-linked galactan across the plasma membrane in mycobacteria
   Proceedings of the National Academy of Sciences 118, e2023663118 (2021) - MU: 0,3.
  4. Bertók T., Bertókova A., Jáné E., Híreš M., Aguedo J., Potočárová M., Lukáč Ľ., Vikartovská A., Kasák P., Borsig L, Tkáč J.:
   Identification of Whole-Serum Glycobiomarkers for Colorectal Carcinoma Using Reverse-Phase Lectin Microarray
   Frontiers in Oncology 11, 735338 (2021) - MU: 0,3.
  5. Patti, M.C.B., Cutone, A., Nemčovič, M., Pakanová, Z., Baráth, P., Musci, G.:
   Production of Recombinant Human Ceruloplasmin: Improvements and Perspectives.
   International Journal od Molecular Sciences 22, 8228 (2021) - MU: 0,5.
  6. Paras H. Kundalia , Lucia Pažitná, Kristína Kianičková , Eduard Jáné, Lenka Lorencová and Jaroslav Katrlík:
   A Holistic 4D Approach to Optimize Intrinsic and Extrinsic Factors Contributing to Variability in Microarray Biosensing in Glycomics.
   Sensors 23, 12 (2023) - MU: 0,4.
  7. Veronika Vrablova , Natalia Kosutova , Anna Blsakova , Aniko Bertokova , Peter Kasak, Tomas Bertok, Jan Tkac:
   Glycosylation in extracellular vesicles: Isolation, 2 characterization, composition, analysis and clinical 3 applications.
   Biotechnology Advances 67, 12 (2023) - MU: 0,2.

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby
  Kód ITMS2014+: 313011V358
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

  Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, ktoré umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

  Partneri: Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDICAL VISION, občianske združenie, Bratislava; PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach.

  Trvanie projektu: 01/2020 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 9 071 645,91 EUR

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Piešťany, Nitra, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Staré Mesto.

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

 • Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM v NÚRCH-u
 • https://www.nurch.sk/novinky/news_vyznamni-zahranicni-experti-ocenili-inovativnost-vyskumneho-projektu-cembam-v-nurch-u/

 • Zahraniční experti ocenili výskumný projekt Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany - PNky.sk
 • https://www.pnky.sk/aktuality/zahranicni-experti-ocenili-vyskumny-projekt-narodneho-ustavu-reumatickych-chorob-piestany/

 • Projekt CEMBAM sa venuje otázke pokročilých medicínskych terapií - teraz.sk
 • https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/piestany-projekt-cembam-sa-venuje-ot/529359-clanok.html

 • V piešťanskom NÚRCH-u skúmajú možnosti 3D biotlače - zpiestan.sk
 • https://www.zpiestan.sk/spravy/v-piestanskom-nurch-u-skumaju-moznosti-3d-biotlace/

 • Vedecké publikácie
  1. Zuzana Hľasová, Lucia Pažitná, Miroslav Ondrejovič, Jaroslav Katrlík:
   Lectin-based assay for the determination of the inhibition activity of small molecule inhibitors of neuraminidases
   Journal of Biotechnology 325, 65-72 (2021) - MU: 0,25.
  2. Veronika Pinková Gajdošová, Lenka Lorencová, Anna Blšáková, Peter Kasak, Tomáš Bertók, Ján Tkáč:
   Challenges for impedimetric affinity sensors targeting protein detection
   Current Opinion in Electrochemistry 28, 100717 (2021) - MU: 0,2.
  3. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Jaroslav Katrlík, Lucia Pažitná, Paras Kundalia, Kristína Kianičková, Marek Nemčovič, Peter Baráth, Zuzana Pakanová
   GLYCOPROFILING OF THE SARS-COV-2 SPIKE GLYCOPROTEIN - MU: 0,25.
  4. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Kristína Kianičková, Lucia Pažitná, Paras Kundalia, Peter Baráth, Zuzana Pakanová, Filip Květoň, Pavol Janega, Jaroslav Katrlík:
   GLYKOPROFILÁCIA PĽÚCNEHO TKANIVA - MU: 0,25.
  5. Preveda - Interaktívna Konferencia mladých vedcov: Kristína Kianičková, Lucia Pažitná, Paras Kundalia, Zuzana Pakanová, Marek Nemčovič, Filip Pančík, Peter Baráth, Eva Katrlíková, Ján Šuba, Jana Trebatická, Jaroslav Katrlík:
   Glykoprofilácia sér, depletovaných sér a imunoglobulínu G u detí v súvislosti s hyperkinetickou poruchou (ADHD) metódou MALDI-TOF MS - MU: 0,25.
  6. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Michal Híreš, Eduard Jáné, Michal Mego, Michal Chovanec, Katarína Hainová, Peter Kasák, Tomáš Bertók, Ján Tkáč:
   SLEDOVANIE GLYKÁNOVÝCH PROFILOV HCG AKO IDENTIFIKÁCIA REZISTENCIE BUNKOVÝCH LÍNIÍ NA CIS-PLATINU - MU: 0,2.
  7. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Anna Blšáková, Filip Květoň, Lenka Lorencová, Ján Tkáč:
   ULTRACITLIVÁ DETEKCIA AUTOPROTILÁTOK VOČI ABERATNÝM GLYKÁNOM PRÍTOMNÝCH PRI RAKOVINOVÝCH OCHORENIACH - MU: 0,5.
  8. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Veronika Pinková Gajdošová, Lucia Pažitná, Filip Kvĕtoň, Eduard Jane, Zuzana Pakanová, Lenka Lorencová, Peter Baráth, Jaroslav Katrlík, Ján Tkáč:
   GLYKOPROFILÁCIA SÉR POMOCOU MICROARRAY A MALDI-TOF MS U PACIENTIEK S RAKOVINOU PRSNÍKA - MU: 0,5.
  9. Preveda - Interaktívna Konferencia mladých vedcov: Lucia Pažitná, Kristína Kianičková, Paras Kundalia, Zorana Dobrijević, Nikola Gligorijević, Goran Miljuš, Ana Penezić, Dragana Robajac, Miloš Šunderić, Olgica Nedić, Vesna Mandić Marković, Ognjen Radojičić, Željko Miković, Jaroslav Katrlík:
   Analýza zmien glykánového zloženia sér v súvislosti s tehotenskou cukrovkou pomocou microarray metódy založenej na lektínoch - MU: 0,25.
  10. Jaroslav Katrlík, Alena Holazová, Izabela Medovarská, Ivana Seilerová, Peter Gemeiner, Slavomír Bystrický:
   SPR biosensor chip based on mannan isolated from Candida dubliniensis yeasts applied in immunization effectiveness testing
   Sensors and Actuators B: Chemical 350, 130883 (2022) - MU: 0,4.
  11. Xiaoling Lu, Pavel Damborský, Walid-Madhat Munief, Jessica Ka-Yan Law, Xianping Chen, Jaroslav Katrlík, Vivek Pachauri, Sven Ingebrandt:
   Electrical SPR biosensor with thermal annealed graphene oxide: Concept of highly sensitive biomolecule detection
   Biosensors and Bioelectronics: X 11, 100152 (2022) - MU: 0,9.
  12. Aniko Bertokova, Natalia Svecova, Katarina Kozics, Alena Gabelova, Alica Vikartovska, Eduard Jane, Michal Hires, Tomas Bertok, Jan Tkac:
   Exosomes from prostate cancer cell lines: Isolation optimisation and characterisation
   Biomedicine & Pharmacotherapy 151, 113093 (2022) - MU: 0,9.
  13. Anna Blšáková, Lenka Lorencová, Filip Květoň, Veronika Vráblová, Ján Tkáč:
   DETECTION OF ANTIGLYCAN ANTIBODIES USING IMMUNOASSAYS - MU: 0,7.
  14. Natália Košútová, Tomáš Bertók, Alena Gábelová, Katarína Kozics, Ján Tkáč:
   EXOSOMES AS POTENTIAL BIOMARKERS FOR CANCER - MU: 0,7.
  15. Jaroslav Katrlík, Lucia Pažitná, Paras Kundalia, Kristína Kianičková, Marek Nemčovič, Peter Baráth, Zuzana Pakanová:
   STUDY OF N-GLYCAN SHIELD OF SARS-COV-2 SPIKE GLYCOPROTEIN - MU: 0,7.
  16. Kristína Kianičková Lucia Pažitná, Paras Kundalia, Zuzana Pakanová, Marek Nemčovič, Filip Květoň, Filip Pančík, Pavol Janega, Peter Baráth, Jaroslav Katrlík:
   Glycoprofiling of fixed lung tissue - MU: 0,7.
  17. Marek Bucko, Katarína Kaniaková , Helena Hronská , Peter Gemeiner and Michal Rosenberg:
   Epoxide Hydrolases: Multipotential Biocatalysts
   International Journal of Molecular Sciences 24, 7334 (2023) - MU: 0,3.
  18. Marko Baralic, Lucia Pažitná, Voin Brkovic, Mirjana Lauševic, Nikola Gligorijevic, Jaroslav Katrlík, Olgica Nedic and Dragana Robajac:
   Prediction of Mortality in Patients on Peritoneal Dialysis Based on the Fibrinogen Mannosylation
   Cells 12, 351 (2023) - MU: 0,4.
  19. Marko Baralic, Dragana Robajac, Ana Penezic, Voin Brkovic, Nikola Gligorijevic, Ana Bontic, Jelena Pavlovic, Jelena Nikolic, Goran Miljuš, Zorana Dobrijevic, Miloš Šunderic, Lucia Pažitná, Jaroslav Katrlík, Olgica Nedic and Mirjana Lauševic:
   Significance of 1,25-Dihydroxyvitamin D3 on Overall Mortality in Peritoneal Dialysis Patients with COVID-19
   Nutrients 15, 2050 (2023) - MU: 0,4.
  20. Paras H. Kundalia, Lucia Pažitná, Kristína Kianičková, Eduard Jáné, Lenka Lorencová and Jaroslav Katrlík:
   A Holistic 4D Approach to Optimize Intrinsic and Extrinsic Factors Contributing to Variability in Microarray Biosensing in Glycomics
   Sensors 23, 5362 (2023) - MU: 0,2.
  21. Peter Haluz, Peter Kis, Matej Cvecko, Mária Mastihubová and Vladimír Mastihuba:
   Acuminosylation of Tyrosol by a Commercial Diglycosidase
   International Journal of Molecular Sciences 24, 5943 (2023) - MU: 0,5.
  22. Kristína Kianicková, Lucia Pažitná, Paras H. Kundalia, Zuzana Pakanová, Marek Nemcovic, Peter Baráth, Eva Katrlíková, Ján Šuba, Jana Trebatická and Jaroslav Katrlík:
   Alterations in the Glycan Composition of Serum Glycoproteins in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
   International Journal of Molecular Sciences 24, 8745 (2023) - MU: 0,2.
  23. Ema Paulovičová, Lucia Paulovičová, Alžbeta Čížová, Jana Mečárová, Romana Vrzoňová, Pavol Farkaš and Slavomír Bystrický:
   Amphoteric Mannan as an Immune Response Modifier. New Model Immunobiologically Active Candida albicans Mannan-Based Formula
   Journal of Molecular and Cellular Immunology 52, 415 (2023) - MU: 0,5.
  24. ŠVK PrifUK 2023: Kristína Kianičková, Zuzana Pakanová, Filip Květoň, Alena Holazová, Peter Baráth, Goran Miljuš, Olgica Nedić, Jaroslav Katrlík:
   Glykány apolipoproteínu C-III ako alternatívny diagnostický biomarker pri diagnostike kolorektálneho karcinómu
   - MU: 1,0.
  25. ŠVK PrifUK 2023: Paras H. Kundalia, Kristína Kianičková, Lucia Pažitná, Branislav Bystrický, Jaroslav Katrlík:
   Microarray Optimizations for High-Throughput Glycoprofiling of Cancer Sera
   - MU: 1,0.
  26. ŠVK PrifUK 2023: Veronika Vráblová, Anna Blšáková, Ján Tkáč:
   Magnetické častice v bioafinitných interakciách za účelom implementácie v diagnostike onkologických ochorení
   - MU: 1,0.
  27. ŠVK PrifUK 2023: Apoorva Soni, Romana Vrzoňová, Janka Mečárová-Valáriková, Pavol Farkaš:
   Candida auris mannan from cultivation on Shibata medium
   - MU: 1,0.
  28. ŠVK PrifUK 2023: Natália Košútová, Michal Híreš, Alena Gábelová, Katarína Kozics, Tomáš Bertók Ján Tkáč:
   Štúdium vlastností exozómov a ich potenciál v diagnostike rakoviny prostaty
   - MU: 1,0.

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT - ZOPA)
  Kód ITMS2014+: 313011W410
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  Konkrétny cieľ: 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

  Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na zvýšenie výskumnej činnosti v Národnom ústave reumatických chorôb a dobudovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá dá vznik špičkovému pracovisku pre pokročilé terapie na medzinárodnej úrovni.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany

  Partneri: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach.

  Trvanie projektu: 05/2020 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 5 788 811,28 EUR

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Košice I - mestská časť Staré Mesto, Piešťany.

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

 • Projekt CPT-ZOPA oslovil partnerov prepojením biomedicínskeho výskumu s klinickou praxou
 • https://www.nurch.sk/novinky/news_projekt-cpt-zopa-oslovil-partnerov-prepojenim-biomedicinskeho-vyskumu-s-klinickou-praxou/

 • Národný ústav reumatických chorôb skúma možnosti tkanivového inžinierstva
 • https://www.pnky.sk/aktuality/narodny-ustav-reumatickych-chorob-skuma-moznosti-tkanivoveho-inzinierstva/

 • Vedecké publikácie
  1. Ján Jurčík, Barbara Siváková, Ingrid Cipaková, Tomáš Selický, Erika Stupeňová, Matúš Jurčík, Michaela Osadská, Peter Baráth, Ľuboš Cipák:
   Phosphoproteomics Meets Chemical Genetics: Approaches for Global Mapping and Deciphering the Phosphoproteome
   International Journal of Molecular Sciences 21, 7637 (2020) - MU: 0,25.
  2. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Lucia Pažitná, Kristína Kianičková, Paras Kundalia, Zorana Dobrijević, Nikola Gligorijević, Goran Miljuš, Ana Penezić, Dragana Robajac, Miloš Šunderić, Olgica Nedić, Vesna Mandić Marković, Željko Miković, Ognjen Radojičić, Jaroslav Katrlík:
   SLEDOVANIE ZMIEN GLYKÁNOVÉHO ZLOŽENIA SÉR A PLAZMY VO VZORKÁCH TEHOTENSKEJ CUKROVKY NA LEKTÍNOCH ZALOŽENOU MICROARRAY METÓDOU - MU: 0,2.
  3. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Paras Kundalia, Lucia Pažitná, Kristína Kianičková, Jaroslav Katrlík:
   AFFINITY BASED HIGH-THROUGHPUT DETERMINATION OF ABBERANT GLYCOSYLATION IN CANCER - MU: 0,33.
  4. Drobnicov memoriál – 11. ročník: Lucia Pažitná, Kristína Kianičková, Paras Kundalia, Zorana Dobrijević, Nikola Gligorijević, Goran Miljuš, Ana Penezić, Dragana Robajac, Miloš Šunderić, Olgica Nedić, Vesna Mandić Marković, Željko Miković, Ognjen Radojičić, Jaroslav Katrlík:
   Glykoprofilácia sér plazmy vzoriek tehotenskej cukrovky pomocou na lektínoch založenej microarray - MU: 0,2.
  5. Victoria Argentova, Teimur Aliev, Dmitry Dolgikh, Zuzana Pakanová, Jaroslav Katrlík, Mikhail Kirpichnikov:
   Features, modulation and analysis of glycosylation patterns of therapeutic recombinant immunoglobulin A
   Biotechnology and Genetic Engineering Reviews (2022) - MU: 0,9.
  6. Veronika Pinkova Gajdosova , Lenka Lorencova, Peter Kasak, Monika Jerigova, Dusan Velic, Lubomir Orovcik, Marek Barath, Pavol Farkas, Jan Tkac:
   Redox features of hexaammineruthenium(III) on MXene modified interface: Three options for affinity biosensing
   Analytica Chimica Acta 1227, 340310 (2022) - MU: 0,9.
  7. Kristína Kianičková Lucia Pažitná, Paras Kundalia, Zuzana Pakanová, Marek Nemčovič, Filip Květoň, Filip Pančík, Pavol Janega, Peter Baráth, Jaroslav Katrlík:
   COVID-19: NEW PERSPECTIVES THROUGH TISSUE GLYCOPROFILING - MU: 0,5.
  8. Kristína Kianičková Lucia Pažitná, Paras Kundalia, Zuzana Pakanová, Marek Nemčovič, Peter Baráth, Eva Katrlíková, Ján Šuba, Jana Trebatická, Jaroslav Katrlík:
   LECTIN-BASED MICROARRAY AND MALDI-TOF-MS APPROACHES IN STUDY OF GLYCAN CHANGES IN ADHD - MU: 0,5.
  9. Jaroslav Katrlík, Lucia Pažitná, Kristína Kianičková, Paras Kundalia:
   LECTIN-BASED GLYCOPROTEIN MICROARRAY: HIGH-THROUGHPUT GLYCOMICS TOOL - MU: 0,5.
  10. Kristína Kianicková, Lucia Pažitná, Paras H. Kundalia, Zuzana Pakanová, Marek Nemcovic, Peter Baráth, Eva Katrlíková, Ján Šuba, Jana Trebatická and Jaroslav Katrlík:
   Alterations in the Glycan Composition of Serum Glycoproteins in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
   International Journal of Molecular Sciences 24, 8745 (2023) - MU: 0,2.
  11. Paras H. Kundalia, Lucia Pažitná, Kristína Kianičková, Eduard Jáné, Lenka Lorencová and Jaroslav Katrlík:
   A Holistic 4D Approach to Optimize Intrinsic and Extrinsic Factors Contributing to Variability in Microarray Biosensing in Glycomics
   Sensors 23, 5362 (2023) - MU: 0,2.

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom
  Kód ITMS2014+: 313011V578
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

  Stručný opis projektu: Cieľom projektu je výskum a vývoj v oblasti problematiky dedičných nádorov spôsobených Lynchovým syndrómom a predpokladaného genetického pozadia vyššieho výskytu vybraných typov nádorov v slovenskej populácii. Získané poznatky a ich následná implementácia v podobe špecificky navrhnutého programu skríningu ako aj centrálnej databázy konkrétnych pacientov s Lynchovým syndrómom budú základom pre efektívnejšiu prevenciu a manažment nádorových ochorení asociovaných s Lynchovým syndrómom a taktiež pomôžu pri navrhovaní vhodného skríningového programu pre našu populáciu.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

  Partneri: GENETON s.r.o, Bratislava; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Trnava; POWERTEC s. r. o., Bratislava; Slovgen s.r.o., Bratislava; Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava; Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

  Trvanie projektu: 01/2020 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 9 205 044,72 Eur

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Nitra.

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves.

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

 • Vedecké publikácie
  1. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Filip Květoň, Z. Pakanová, M. Nemčovič, J. Mucha:
   OPTIMALIZÁCIA DERIVATIZÁCIE GLYKÁNOV URČENÝCH K ANALÝZE KYSELINY SIALOVEJ ZO VZORIEK SÉRA - MU: 0,25.
  2. Jaroslav Katrlík, Alena Holazová, Izabela Medovarská , Ivana Seilerová, Peter Gemeiner, Slavomír Bystrický:
   SPR biosensor chip based on mannan isolated from Candida dubliniensis yeasts applied in immunization effectiveness testing
   Sensors and Actuators B: Chemical 350, 130883 (2022) - MU: 0,4.
  3. Michal Hires, Eduard Jane, Katarina Kalavska, Michal Chovanec, Michal Mego, Peter Kasak, Tomas Bertok, Jan Tkac:
   Glycan signatures for the identification of cisplatin-resistant testicular cancer cell lines: Specific glycoprofiling of human chorionic gonadotropin (hCG)
   Cancer Medicine 11, 968-982 (2022) - MU: 0,8.
  4. Juvissan Aguedo, Zuzana Pakanova, Lenka Lorencova, Marek Nemcovic, Peter Kasak, Marek Barath, Pavol Farkas, Jan Tkac::
   MXene as a novel cartridge for N-glycan enrichment
   Analytica Chimica Acta 1234, 340512 (2022) - MU: 0,8.
  5. Dragana Robajac, Martina Križáková, Miloš Šunderic, Goran Miljuš, Peter Gemeiner, Olgica Nedic, Jaroslav Katrlík:
   Lectin-Based Protein Microarray for the Glycan Analysis of Colorectal Cancer Biomarkers: The Insulin-Like Growth Factor System
   Glycan Microarrays 2460(2022) - MU: 0,5.
  6. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2022: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: Tomas Selicky, Matus Jurcik, Michaela Osadska, Miroslava Kretova, Jan Jurcik, Barbara Sivakova, Lenka Kohutova, Jana Bellova, Peter Barath, Ingrid Cipakova, Lubos Cipak:
   Defining the Interactome of Gpl1 Complex in the Fission Yeast - MU: 0,4

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení
  Kód ITMS204+: 313021Y920
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
  Konkrétny cieľ: 10.1 Zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

  Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na skvalitnenie podmienok a integráciu kapacít špičkového nezávislého a priemyselného výskumu v oblasti funkčnej glykomiky s preferenciou k dedičným metabolickým a civilizačným chorobám človeka. Oblasť výskumu smeruje k identifikácii klinicky a prognosticky relevantných glyko-biomarkerov a diagnostických postupov.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 3484/9, 845 38 Bratislava

  Partneri: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, Bratislava; SITNO PHARMA s. r. o., Bratislava.

  Trvanie projektu: 01/2020 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 720 297,11 Eur

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves.

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP:

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

 • 3. KONFERENCIA CENTRA EXCELENTNOSTI 2022: Aplikácia OMICS nástrojov v štúdiu vzniku chorôb a ich prevencie
 • Zborník Príspevkov

 • Vedecké publikácie
  1. E. Paulovičová, M. Hrubiško:
   Humoral immune responses against facultative pathogen Candida utilis in atopic patients withvulvovaginal candidiasis. Candida utilis glucomannan – New serologic biomarker
   Immunology 21, 7637 (2020) - MU: 0,33.
  2. Medzinárodené vedecké CDG symposium (virtuálne 23-24.6.2021)- poster - GlcNAc2Man5-7 N-glycan accumulation inserum of Slovak ALG12-CDG patient - MU: 0,33.
  3. 5. svetová konferencia CDG pre rodiny a profesionálov - poster: Clinical case with a new type CDG-lx - MU: 0,33.
  4. PREVEDA - Interaktívnakonferencia mladých vedcov: Sonam Kapoor, Marek Nemčovič, Zuzana Pakanová, Lucia Račková, Zuzana Brnoliaková:
   The assessment of N-glycans glycoprofiles derived from blood serum of different rat strains - MU: 0,25.
  5. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: Rebeka Kodríková, Zuzana Pakanová, Ján Mucha, Marek Nemčovič, Peter Baráth:
   Hmotnostná spektrometria v glykoprofilovaní pacientov so zriedkavými dedičnými poruchami metabolizmu - MU: 0,25.
  6. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: Filip Pančík, Zuzana Pakanová, Anna Šalingová, Anna Hlavatá, Marek Nemčovič, Stanislav Kozmon, Peter Baráth:
   Non-invasive diagnostics of MPS IIIA by MALDI-TOF - MU: 0,25.
  7. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Filip Pančík, Zuzana Pakanová, Jana Mečárová, Alžbeta Čížová, Slavomír Bystrický, Stanislav Kozmon, Peter Baráth:
   MALDI-TOF/TOF ANALÝZA SACHARIDOVÝCH ZLOŽIEK LIPOPOLYSACHARIDU Z BAKTÉRIE VIBRIO CHOLERAE O139 - MU: 0,25.
  8. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Filip Květoň, Zuzana Pakanová, Marek Nemčovič, Lucia Poliaková, Anna Šalingová, Peter Baráth:
   OPTIMALIZÁCIA ŠTRUKTURÁLNEJ ANALÝZY APOLIPOPROTEÍNU CIII POMOCOU HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE - MU: 0,25.
  9. 10. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách (4-5.11.2021): R. Kodríková, M. Krchňák, A. Šalingová, M. Nemčovič, M. Stacheva-Ivanova, J. Mucha:
   Využitie metód hmotnostnej spektometrie v diagnostike dedičných porúch glykozylácie - MU: 0,25.
  10. Jana Ziburová, Marek Nemčovič, Sergej Šesták, Jana Bellová, Zuzana Pakanová, Barbara Siváková, Anna Šalingová, Claudia Šebová, Mária Ostrožlíková, Dimitra-Evanthia Lekka, Jana Brucknerová, Ingrid Brucknerová, Martina Skokňová, Alexandra Mc Cullough, Gabriela Hrčková, Anna Hlavatá, Vladimír Bzdúch, Ján Mucha, Peter Baráth:
   A novel homozygous mutation in the human ALG12 generesults in an aberrant profile of oligomannose N-glycans in patient's serum
   American Journal of Medical Genetics 185, 3494-3501 (2021) - MU: 0,2.
  11. Iveta Uhliariková, Mária Matulová, Zuzana Košťálová, Jaromír Lukavský, Peter Capek:
   Lactylated acidic exopolysaccharide produced by the cyanobacterium Nostoc cf. Linckia
   Carbohydrate Polymers 276, 118801(2022)- MU: 0,2.
  12. Filip Pančík, Zuzana Pakanová, Marek Nemčovič, Filip Květoň, Anna Šalingová, Anna Hlavatá, Stanislav Kozmon, Peter Baráth:
   Application of MALDI-TOF Mass Spectrometry for Non-invasive Diagnostics of Mucopolysaccharidosis IIIA - MU: 0,5.
  13. Filip Pančík, Zuzana Pakanová, Filip Květoň, Peter Baráth:
   Diagnostics of lysosomal storage diseases by mass spectrometry: a review
   Chemical Papers 76, 3995–4004 (2022) - MU: 0,7.
  14. Ema Paulovičová, Lucia Paulovičová, Izabela Pawlaczyk-Graja, Roman Gancarz, Mária Kopáčová, Peter Capek:
   Effectivity of polyphenolic polysaccharide-proteins isolated from medicinal plants as potential cellular immune response modulators
   Biologia 77, 3581–3593 (2022) - MU: 0,7.
  15. Filip Pančík , Zuzana Pakanová, Jana Mečárová, Alžbeta Čížová, Slavomír Bystrický, Stanislav Kozmon, Peter Baráth:
   Fragmentation analysis of O-specific polysaccharide from bacteria Vibrio cholerae O139 by MALDI-TOF and LC/ESI-MS/MS
   European Journal of Mass Spectrometry 28, 47-55 (2022) - MU: 0,7.
  16. Michal Halaj, Mária Matulová, Peter Capek:
   Structural features of biologically active extracellular polysaccharide produced by green microalgae Dictyosphaerium chlorelloides
   International Journal of Biological Macromolecules 214, 152-161 (2022) - MU: 0,7.
  17. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV:
   The application of MALDI-TOF for diagnostics of mucopolysaccharidoses and mucolipidoses - MU: 0,5.
  18. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV:
   Analýza oligosacharidov v moči pacientov s alfa-manozidózou využitím HPLC-FLD - MU: 0,5.
  19. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV:
   Chakterizácia proteínu A0A161ZKU8_DAUCS - MU: 0,5.
  20. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV:
   Charakterizácia glykoprofilu pacienta s defektom v galaktolyzácií - MU: 0,5.
  21. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Antibody-mediated immune responses against rare facultative pathogen Candida utilis in atopic patients with vulvovaginal candidiasis. Glucomannan as a new serologic biomarker - MU: 1.
  22. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Biotransformation of maltose to maltobionic acid by Bacillus sp. PDD-3b-6, bacterium isolated from cloud water - MU: 0,5.
  23. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Cellobionic and Lactobionic acids produced by Bacillus sp. PDD-3b-6, bacterium isolated from cloud water - MU: 1.
  24. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Čiastočná biochemická charakterizácia proteínu UniProtKB Q75XT0 - MU: 1.
  25. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Deficit prolíndehydrogenázy: Metodika na diagnostiku NMR spektroskopiou - MU: 1.
  26. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Elektrostatický potenciál povrchov exoglykozidhydroláz rodiny 28 - MU: 1.
  27. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   In vivo NMR monitoring of [1-13C]-glucose biotransformation by Bacillus sp. PDD-3b-6, bacterium isolated from cloud water - MU: 0,5.
  28. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Monitoring zmien hladín glykobiomarkerov alfa-manozidózy pomocou HPLC-FLD - MU: 0,7.
  29. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Monitorovanie hladiny Glc4 u Pompe pacientov pomocou 1H NMR - MU: 1.
  30. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   N-glykoprofilácia fibroblastov pre štúdium zmien v ľudskom glykóme - MU: 0,7.
  31. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Porovnanie modelov glykozidtransglykozyláz vytvorených pomocou programov Modeller a AlphaFold - MU: 1.
  32. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Research of inhomogeneous lyophilization and development of methods for the stabilization of samples - MU: 0,5.
  33. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Stanovenie N-glykoprofilu mikrovezikúl, potenciálneho zdroja nových glykobiomarkerov - MU: 0,7.
  34. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Teoretická stabilita komplexu enzým-substrát a experimentálne stanovenie enzýmovej aktivity - MU: 1.
  35. S. Kapoor, D. Kala, J. Svoboda, Z. Brnoliaková, J. Otahal:
   The Effect of Sulphoraphane on Brain Glucose Uptake during Neonatal Hypoxic-Ischemic Encephalopathy in Newborn Rats
   European Pharmaceutical Journal 68, 136-138(2021) - MU: 0,2.
  36. Z. Brnoliaková:
   N-linked glycosylation and its potential within different rat strain´s pharmacology basic research
   11th World GLYCOBIOLOGY CONGRESS & 14th International Conference on GENOMICS AND MOLECULAR BIOLOGY, Journal of Clinical & Medical Genomics 9,(2021)- MU: 1.
  37. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: Sonam Kapoor, Marek Nemčovič, Zuzana Pakanová, Lucia Račková, Zuzana Brnoliaková:
   Glycoprofiling in rats as a possible tool to model different pharmacological approaches - MU: 0,25.
  38. 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Sonam Kapoor, Lucia Račková, Jan Svoboda, David Kala, Jakub Otahal, Zuzana Brnoliaková:
   ALTERATIONS OF GLUCOSE METABOLISM AFTER PILOCARPINE INDUCED STATUS EPILEPTICUS IN IMMATURE RATS - MU: 0,33.
  39. Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine: Sonam Kapoor, Marek Nemčovič, Zuzana Brnoliaková, Jakub Otahal:
   The Effect of Pilocarpine in the Status Epilepticus of Immature Rats - MU: 0,33.
  40. S. Kapoor, M. Nemcovic, J. Folbergrova, D. Kala, J. Svoboda, J. Otahal, Z. Brnoliakova:
   N-glycans Profiling in Pilocarpine Induced Status Epilepticus in Immature Rats
   European Pharmaceutical Journal 69, 1-4(2022) - MU: 0,7.
  41. CEM SAV, v. v. i.: ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Pilot study: the comparison of serum N-glycoprofiles of Wistar and SHR rats - MU: 0,7.
  42. CEM SAV, v. v. i.: ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   The assessment of glucometabolic hormones in blood serum of aging rats fed with high-fat diet - MU: 0,7.
  43. CEM SAV, v. v. i.: ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Hexahydropyridoindoles as potential inducers of cellular antioxidant and anti-inflammatory response - MU: 1.
  44. CEM SAV, v. v. i.: poster at the 12th World Congres on Glycobiology, May 02 - 03, 2022:
   Alteration of Glucose Metabolism in Long-term Dietary Experiment - MU: 0,7.
  45. CEM SAV, v. v. i.: PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022:
   The assessment of glucometabolic hormones in immature rats after hypoxic-ischemic insult - MU: 0,7.
  46. CEM SAV, v. v. i.: 12th JMMC - Joint Meeting on Medicinal Chemistry. Book of abstracts. Virtual meeting, November 23-26, 2022:
   Alterations of glucose metabolism in neonatal hypoxic ischemic encephalopathy in newborn rats - MU: 0,7.
  47. Kristína Kianicková, Lucia Pažitná, Paras H. Kundalia, Zuzana Pakanová, Marek Nemcovic, Peter Baráth, Eva Katrlíková, Ján Šuba, Jana Trebatická and Jaroslav Katrlík:
   Alterations in the Glycan Composition of Serum Glycoproteins in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
   International Journal of Molecular Sciences 24, 8745 (2023) - MU: 0,4.
  48. Romana Vrzonova, Alzbeta Cízova, Lucia Rackova, Jana Mecarova, Sandra Bielikova, Slavomír Bystrický:
   Molar-mass-dependent antibacterial activity of cationic dextran derivatives against resistant nosocomial pathogens
   International Journal of Biological Macromolecules 235, 123854 (2023) - MU: 0,3.
  49. Rebeka Kodríková, Zuzana Pakanová, Maroš Krchnák, Mária Šedivá, Sergej Šesták, Filip Kveton, Gábor Beke, Anna Šalingová, Katarína Skalická, Katarína Brennerová, Emília Jancová, Peter Baráth, Ján Mucha and Marek Nemcovic:
   N-Glycoprofiling of SLC35A2-CDG: Patient with a Novel Hemizygous Variant
   Biomedicines 11, 580 (2023) - MU: 0,6.
  50. Maroš Krchňák, Rebeka Kodríková, Mária Matulová, Marek Nemčovič, Iveta Uhliariková, Jaroslav Katrlík, Anna Šalingová, Anna Hlavatá, Katarína Juríčková, Peter Baráth, Ján Mucha, Zuzana Pakanová:
   The Application of HPLC-FLD and NMR in the Monitoring of Therapy Efficacy in Alpha-Mannosidosis
   Frontiers in Bioscience - Landmark 28, 39 (2023) - MU: 0,7.
  51. CEM SAV, v. v. i.: Zdenka Gasparova, Euridika Ruskova, Dominika Seckarova Michalikova, Zuzana Brnoliakova, Karol Svik, Lukas Slovak, Stefan Bezek, Vladimir Knezl and Ruzena Sotnikovaá:
   High-fructose intake-induced dyslipidemia and oxidative stress accompanied by hippocampal dysfunctions in hypertensive but not hypertriacylglycerolemic rats
   General Physiology and Biophysics 42, 25 (2023) - MU: 0,5.

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  Vývoj nanoštrukturovaných povlakov s inaktivačným účinkom na vírusy a baktérie pre rôzne typy flexibilných materiálov
  Kód ITMS204+: 313011AUH4
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

  Stručný opis projektu: Vývoj technologického postupu pre modifikáciu povrchov flexibilných materiálov (kovových a samolepiacich fólií, textílií a pod.), nanoštrukturovanými povlakmi s inaktivačnými účinkami voči vírusom a baktériám. Modifikácia bude realizovaná inkorporáciou antimikrobiálnych chemických prvkov (Ag, Cu, Zn, Ti … ) vo forme nanočastíc do základovej amorfnej/polymérnej matrice (SiOx, C:H, ...) využitím pokročilých, nanotechnologických, plazmou asistovaných procesov ako sú magnetrónové naprašovanie (DC, RF, klastrovací zdroj), HITUS, HIPIMS pre vytvorenie funkčných povrchov so zvýšeným adsorbčným a deaktivačným účinkom na vírusy a baktérie s predĺženým účinkom pôsobenia. Takto modifikované materiály budú vhodné na výrobu ochranných prostriedkov (rúška, respirátory, filtračné textílie, obleky, samolepiace fólie pre ochranu pevných súčiastok, ako napríklad kľučky, madlá, tlačidlá výťahov a pod.)pre elimináciu prenosu vírusu.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: STATON, s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany

  Partneri: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave

  Trvanie projektu: 01/2021 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 2 104 557,74 Eur

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Turany; Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves.

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP:

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

 • 3. KONFERENCIA CENTRA EXCELENTNOSTI 2022: Aplikácia OMICS nástrojov v štúdiu vzniku chorôb a ich prevencie
 • Zborník Príspevkov

 • Vedecké publikácie
  1. Miroslav Rajninec, Marek Vidiš, Marián Tomka, Mária Šedivá, Andrea Gažiová, Ján Mucha:
   ANTIMICROBIAL EFFECT OF SILVER NANOPARTICLE-BASED THIN FILMS
   Journal of microbiology, biotechnology and food sciences 12, e10073 (2023) - MU: 1,0.
  2. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Vplyv molekúl striebra na rastovú krivku E. coli - MU: 1,0.
  3. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Inhibičný efekt nanočastíc striebra proti vláknitej mikroskopickej hube Trichoderma harzianum - MU: 1,0.
  4. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Stanovenie obsahu uvoľneného striebra metódou ICP-OES a jeho vplyv na antibakteriálny potenciál - MU: 1,0.
  5. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Antivírusový efekt striebra na niektoré modelové vírusové kmene - MU: 1,0.
  6. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Antibakteriálny povlak na báze striebrom dopovaného diboritu titánu - MU: 1,0.

   

   

  Riadiaci orgán 

   

  Projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
  Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19
  Kód ITMS204+: 313011ATT2
   

   

  Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
  Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

  Stručný opis projektu: Návrh projektu sa sústreďuje sa na vývoj látok s multi-modálnym účinkom pre vývoj terapeutík a výživových doplnkov aplikovateľných pri vírových pandémiách, aktuálne pri pandémii COVID-19. Multi-modálny účinok znamená, že popri kľúčovom antivirálnom účinku sú očakávané aj antibakteriálne, protizápalové, imunostimulačné, prípadne antioxidačné účinky, ktoré môžu urýchliť liečbu a zabrániť komplikáciám. Tvorbu projektu pozitívne ovplyvnila existencia klastra „Omics4Health“, ktorý združuje významné vedecké pracoviská SAV, univerzít a vysokých škôl a firmy, aktívne v oblasti farma výskumu a aplikácií. Klaster pripravil komplexnú, konzistentnú a originálnu projektovú ideu so zapojením viacerých členov. Zároveň projektový návrh nadviazal na existujúce projekty, ktoré riešia parciálny vývoj originálnych látok s antibakteriálnym účinkom, respektíve s protizápalovým a antioxidačným účinkom.

   

  Názov a sídlo prijímateľa: SITNO PHARMA s. r. o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava

  Partneri: Centrum experimentálnej medicíny SAV Bratislava; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava; Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Bratislava

  Trvanie projektu: 07/2021 - 06/2023

  Nenávratný finančný príspevok: 2 893 457,97 Eur

  Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Hlohovec; Lehnice

  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves

   

  "Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

   

  Publicita projektu:

 • 3. KONFERENCIA CENTRA EXCELENTNOSTI 2022: Aplikácia OMICS nástrojov v štúdiu vzniku chorôb a ich prevencie
 • Zborník Príspevkov

 • Vedecké publikácie
  1. Didem Şöhretoğlu, Sevda Deniz Bakır, Burak Barut, Michal Šoral, Suat Sari:
   Multiple biological effects of secondary metabolites of Ziziphus jujuba: isolation and mechanistic insights through in vitro and in silico studies
   European Food Research and Technology 248, 1059 (2022) - MU: 0,9.
  2. Rano Mamadalieva, Vahobjon Khujaev, Michal Šoral, Nilufar Z. Mamadalieva, Michael Wink:
   The Genus Allochrusa: A Comprehensive Review of Botany, Traditional Uses, Phytochemistry, and Biological Activities
   Diversity 15, 574 (2023) - MU: 0,8.
  3. Maroš Bella, Monika Poláková, Vladimír Puchart:
   Deacetylation of Arabinofuranosylated Xylopyranosyl Residues Related to Plant Xylan: Significant Differences Between Xylan Deacetylases Classified into Various Carbohydrate Esterase Families
   ChemBioChem 24, e202200743 (2023) - MU: 0,5.
  4. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Identifikácia inozitolov v rastline Stellaria media hmotnostnou spektrometriou - MU: 0,5.
  5. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Inozitoly identifikované v kvetoch Magnolia soulangeana hmotnostnou spektrometriou s trojitým kvadrupólom - MU: 0,5.
  6. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   On the Identification and Spontaneous Decomposition of Two Galloyl Depsides from Pistacia atlantica Desf - MU: 0,5.
  7. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Prítomnosť glukózy a inulínu v infúzii a výluhu z rastliny Siraitia grosvenori - MU: 0,5.
  8. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
   Stanovenie vybraných pyrolizidínových alkaloidov v suchých rastlinných extraktoch pomocou HPLC-MS - MU: 0,5.

     Chemický ústav - Centrum glykomiky
  Slovenská akadémia vied
  webmaster@chem.sk
  2017