O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Knižnica
Knižnica ponúka knižničné, rešeršné a reprografické služby. V knižnici je viac ako 27000 kníh, včítane viac ako 30 titulov periodických časopisov.
Vedúca: PhDr. Eva RIGANOVÁ
E-mail: chemriga@savba.sk

Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017