O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Zoznam časopisov
Časopis Polička Umiestnenie Volume Rok
Abstracts Bulletin XI A1-A5 24, 26-54 1954-1983
Acta Biotechnologica IV D7 7-11 1987-1991
Acta Polymerica IV D7 30-41 1979-1990
Agricultural and Biological Chemistry IV E1-E4 35-55 1971-1991
Analytical Biochemistry IV
V
E5-E7
A1-A6
2-4, 7-30
33-50, 53-70, 72-82, 84-99, 101-106, 108-167, 169-199
1961-1991
Analytical Chemistry V A6-A7
B1-B7
C1
23-24
26-63
1948-1991
Antonie van Leeuwenhoek V C1-C3 30-32, 39-57, 59-76 1964-2003
Applied and Enviromental Microbiology V C4-C6 37-55 1979-1989
Applied Microbiology V C3-C4 9-10, 21-31
34-36
1961-1962
1971-1978
Applied Microbiology and Biotechnology V C7 19-35 1984-1991
Archives of Biochemistry V D1 23, 25-27, 29-34 1949-1951
Archives of Biochemistry and Biophysics V D1-D7, E1-E3 42-291 1953-1991
Archives Pharmazie V E3-E4 272-309 1934-1976
Australian Journal of Chemistry V E5-E7 6-28 1953-1978
Biochemical and Biophysical Research Communications VI A1-A6 10-12, 14-73 1963-1973
Biochemical Journal VI A6-A7
b, c
D1-D2
44-168
177-237
239-344
1948-1999
Biochemical Society Transactions VI A1-A6 1-2, 5, 7, 8, 10-19 1973-1990
Biochemistry VI D4-D7, E1-E5 1-31 1962-1991
Biochemistry and Cell Biology XIII D1 64-67 1986-1989
Biochimica et Biophysica Acta VI
VII
E6-E7, A, B, C1-C3 3-671 1949-1981
Biodegradation VII C4 2-9 1991-1998
Biológia VII C5-C7 24-54 1969-2005
Biologia Plantarum VII D1 11-31 1969-1989
Biopolymers VII D1-D6 1-8, 10-22, 24-45 1964-1998
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry IV E4-E5 56-63 1992-1999
Biotechnology and Bioengineering VII D6-D7, E1-E5 20-63 1978-2008
Biotechnology and Applied Biochemistry VII E5-E6 17-26 1993-1997
Biotechnology Letters VII
VIII
E6-E7
A1
5-12
19
1983-1990
1997-2003
Biotechnology Techniques VIII A1 7-11 1993-1997
CA Selects - Carbohydrates IV D2-D6 1986-2008
- Organic Stereochemistry IV D2-D6 1996-2008
- New Books in Chemistry IV D2-D6 1996-2008
- Natural Product Synthesis IV D2-D6 1996-2008
Bull. Chem. Soc. Japan VIII A2-A4 38-51 1965-1978
Canadian Journal of Biochemistry VIII A5-A7 43-61 1965-1983
Canadian Journal of Chemistry VIII A7, B1-B5 31-53 1953-1975
Canadian Journal of Microbiology VIII B5-B7, C1 14-45 1968-2003
Carbohydrate Polymers VIII C1-C2 12-40 1990-2003
Carbohydrate Research VIII C3-C7
D1-D5
1-33, 37-54, 57-100, 103-132, 135-213, 216-221, 223-319 1965-2003
Cellulose Chemistry and Technology VIII D6-D7 1-26 1967-1991
Chemical Abstracts I
II
III
IVA1-A7, B1-B3
  1932-1971
1971-1981
1981-1989
1989-1991
Chemical Communications IX A1 1965-1977
Chemické Listy IX A2-A5 54-88, 90-93, 74 1960-2009
Chemické Zvesti IX A6-A7, B1-B2 1-53 1947-2008
Chemický Průmysl IX B3-B4 11-40 1961-1992
Chemische Berichte IX B4-B7, C1-C3 94-124 1961-1991
Collection CCCC IX C3-C7
D1-D6
15-40
41-64
1929-1975
1975-2008
Current Biotechnology Abstracts X A1 1984-1989
Česká Mykologie X A1-A2 10-44, 47-50 1956-2008
Enzyme and Microbial Technology X A2-A3 4-21 1982-1997
European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology V C7 7-18 1979-1983
European Journal of Biochemistry X A3-A7
B
C1-C3
1-74, 77-93
94-220
221-266
1967-1979
1979-1994
1994-2008
Experimental Mycology X C5 7-15 1983-1991
FEBS Letters X
XI
C5-C7

D
A1-A4
1-44, 48-207, 209-223,
225-292, 294-305
306-395
396-463
1968-1992

1992-1996
1996-2008
Folia Biologica XI A6-A7 10-36 1964-1990
Folia Microbiologica XI A7, B1-B2 4-43 1959-2008
Glycobiology XI B2-B3 2-9 1992-2008
Glyconjugate Journal XI B4 9-16 1992-2008
Holzforschung XI B5-B6 10-32, 34-53 1956-2003
H. S. Ztsch. Physik Chemie XI B7, C1 340-357 1965-1976
Journal of Agricultural and Food Chemistry XI C1 4-9 1956-1961
Journal of American Chemical Society XIXII
C2-C7
D1-D6
A
B
C1-C4
43-72
72-92
92-108
114-118
118
1921-1950
1950-1970
1970-1986
1990-1996
1996-2008
Journal of American Chemical Society for Mass Spectrometry XII D1 5-10 1997-2008
Journal of Bacteriology XII D2-D7
E1-E3
73-94
95-148
1957-1967
1968-1981
Journal of Biochemistry XII
XIII
E3-E7
A1-A2
51-80
81-122
1962-1976
1977-1997
Journal of Biological Chemistry XIII A2-A7
B, C1
138-243
244-256
1949-1968
1969-1981
Journal of Basic Microbiology XIII C2 25-31 1985-1991
Journal of Carbohydrate Chemistry XIII C2-C3 9-15 1990-2008
Journal of Chemical Society XIII C4-C7, D1-D6 1941-1972
Journal of Chemical Society Japan XIII D7   1960-1971
Journal of Chemical Society Perkin Transactions I, II XIII D7, E1-E2 1972-1976
Journal of Chemical Technology and Biotechnology XIII E2 29-36, 40-46 1979-1989
Journal of Chromatography XIII E3-E5 1-74, 79-84 1958-1973
Journal of Chromatographic Science XIII E5-E6 1-29 1972-1991
Journal of Fermentation Technology XIII E7 57-68 1979-1989
Journal of Food Science XIV A1 26-28, 30-32, 33-38 1961-1973
Journal of General Microbiology XIV A1-A4 14-33
55-91
1956-1963
1969-1975
Journal of Molecular Biology XIV A4-A6 55-70, 73-99 1971-1979
Journal of Magnetic Resonance XIV A6 86-89 1990-1992
Journal of Natural Products XIV A6-A7 53-54 1990-1991
Journal of Organic Chemistry XIV A7
B, C
D1
18-38
38-60
60-61
1953-1973
1973-1995
1995-2008
Journal of Phys. Chemistry XIV D5-D7, E1 58-80 1954-1986
Journal of the Science Of Food and Agriculture XIV E2-E4 10-18, 20-23, 25-28, 30-46 1959-1988
Kvasný Průmysl XIV E4-E5 2-27, 29-38 1956-1992
Magnetic Resonance in Chemistry XIV E5-E6 23-34 1985-1996
Makromolekulová Chemie XIV
XV
E7
A1-A2
35-50, 59-77, 81-105, 107-174 1960-1977
Monatshefte fur Chemie XV A3-A5 112-127 1981-2008
Organic Magnetic Resonance XV A6-A7 1-9, 12-23 1969-1985
Organic Mass Spectrometry XV A7, B1 1-3, 5-7, 9, 10 1968-1975
Das Papier XV B1-B5 9-15, 17-26, 28-45 1954-1991
Papír a Celulóza XV B5-B7 1-6, 9-23, 25-32, 34-48 1954-1999
Rapid Communication in Mass Spectrometry XV C1 11 1997
Starch XV C1-C2 13-43 1961-1991
Synthesis XV C2-C3 1990-1996
TAPPI XV C3-C5 38-53 1956-1970
Tetrahedron XV C5-C7, D1-D4 1-37 1957-1981
Tetrahedron Letters XV
XVI
D4-D7
E1-E7
A1-A5
  1959-1982
1982-1995
1995-2008
Transactions of the Faraday Society XVI A5-A7
B1-B2
45-50, 53-57
59, 61-68
1949-1973
Zeitschrift Allgemeine Mikobiologie XVI B2 19-24 1979-1984
Zeitschrift der Chemie XVI B3 1
4-23
1961
1964-1983
Zeitschrift Physikalische Chemie XVI B3 267-269
271
1986-1988
1990
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017