O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Administratíva
Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
Riaditeľ
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.
Zástupca riaditeľa
Mgr. Jana Blahutová, PhD.
Vedecký tajomník
Sekretariát
Erika Voleková - sekretárka
Telefón: +421-2-54772080; +421-2-59410201
Vedecká rada
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. - predseda
Ing. Renáta Vadkertiová, PhD. - tajomník
Členovia: Mgr. Peter Baráth, PhD.; Ing. Pavol Farkaš, PhD.; RNDr. Karin Kollarová, PhD.; Ing. Zuzana Košťálová, PhD.; Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Externí členovia: doc. Ing. Milan Čertík, PhD.; prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.; prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Adresa
Dúbravská cesta 9, SK-845 38 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421-2-54772080; +421-2-59410201
Fax: +421-2-59410222
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017