O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Administratíva
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.
Riaditeľ
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
Zástupca riaditeľa
Mgr. Jana Blahutová, PhD.
Vedecký tajomník
Sekretariát
Erika Voleková - sekretárka
Telefón: +421-2-54772080; +421-2-59410201
Dozorná rada
MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. - predseda
Členovia: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.; JUDr. Glória Gajdošová
Správna rada
Mgr. Stanislav Kozmon PhD. - predseda
Členovia: Mgr. Peter Baráth, PhD.; Ing. Jarosalv Katrlík, PhD.; Mgr. Júlia Mičová, PhD.; Oľga Švančarová
Vedecká rada
RNDr. Karin Kollarová, PhD. - predseda
Ing. Pavol Farkaš, PhD. - podpredseda
Členovia: Ing. Maroš Bella, PhD.; Ing. Marek Bučko, PhD.; RNDr. Lenka Lorencová, PhD.; Ing. Mária Mastihubová, PhD.
Externí členovia: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.; Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.; prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Adresa
Dúbravská cesta 8507/9, 845 38 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421-2-54772080; +421-2-59410201
Fax: +421-2-59410222
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017