O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Komisia pre kvasinky
Jednou z hlavných aktivít KK je organizovanie česko-slovenských Výročných konferencií o kvasinkách a medzinárodných kvasinkových konferencií a sympózií. KK doteraz usporiadala 35 výročných konferencií o kvasinkách, jedno medzinárodné kvasinkové sympózium, štyri medzinárodné špecializované kvasinkové sympóziá (ISSY) a 4 trilaterálne medzištátne konferencie. Aktívna účasť českých a slovenských kvasinkárov na rozvoji výskumu o kvasinkách je zdokumentovaná v desaťročenkách. Ten, Twenty, resp. Thirty Years of Activity in Czechoslovak Yeast Research" vydaných Komisiou pre kvasinky v rokoch 1974-1990 a v publikácii „Forty Years of Activity in Czech and Slovak Yeast Research vydanej v r. 1999.
Výročné česko-slovenské kvasinkové konferencie sa tradične konajú v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach pri Bratislave. Prekrásne prírodné prostredie Malých Karpát a atraktívne interiéry Smolenického zámku spoluvytvárajú príjemnú atmosféru pre vedecké diskusie a relaxáciu.

Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017