O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
História
Vladimír Farkaš
2002 -      
Peter Biely
1993 - 2002
Erich Minárik
1983 - 1993
Anna Kocková-Kratochvílová
1964 - 1983
Komisia pre kvasinky Československej spoločnosti mikrobiologickej bola založená v r. 1964 významnými vedcami z oblasti výskumu kvasiniek Dr. Annou Kockovou-Kratochvílovou a Dr. Erichom Minárikom. Cieľom vytvorenia Komisie pre kvasinky (KK) bolo zjednotiť pracovníkov z rôznych vedeckých inštitúcií, univerzít a priemyslu vtedajšieho Československa za účelom koordinácie výskumu kvasiniek, podpory spolupráce a šírenia nových poznatkov. Dr. A. Kocková-Kratochvílová a Dr. E. Minárik boli aj iniciátormi a zakladateľmi Medzinárodnej komisie pre kvasinky International Yeast Commission (ICY). ICY vznikla počas 2. Medzinárodného sympózia o kvasinkách v Bratislave v roku 1966. Po rozdelení Československa na Českú a Slovenskú republiku v 1993, Československá spoločnosť mikrobiologická, práve tak ako jej Komisia pre kvasinky pokračujú v integrácii kvasinkológov z Čiech, Moravy a Slovenska.
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017