O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Zbierka kultúr kvasiniek-(CCY)-(predtým Československá zbierka kvasiniek),
je najväčšia zbierka kvasiniek všeobecného charakteru na Slovensku a nachádza sa na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je členom Európskeho združenia zbierok mikroorganizmov (European Culture Collections’ Organization) ako aj Svetovej federácie zbierok mikroorganizmov (World Federation of Culture Collections). Je v nej uložených ca 3600 kmeňov kvasiniek a kvasinkovitých organizmov vrátane kmeňov biotechnologicky významných, kmeňov izolovaných z rôznych zdrojov, kde spôsobovali kontamináciu, kmeňov pochádzajúcich z rôznych ekologických prostredí, kmeňov so špecifickými vlastnosťami, mutantných kmeňov, typových kmeňov a kmeňov chránených patentom. Zbierka je pravidelne obohacovaná o čerstvé izoláty a o kmene zaujímavé z hľadiska vedy a priemyslu (www.natur.cuni.cz/fccm).
CCY je jedinou autorizovanou zbierkou na Slovensku pre úschovu kvasinkových kmeňov chránených patentom a 31.8.1992 získala tiež štatút medzinárodného ukladacieho miesta pre právne chránené kmene kvasiniek podľa Budapeštianskej zmluvy o medzinárodnom uznávaní depozitu mikroorganizmov pre účely patentového konania (International Depositary Authority under Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure).
Rôzne možnosti využitia kvasiniek
Kvasinky sú dlhodobo využívané v spojitosti s biotechnológiami, potravinárskym a farmaceutickým priemyslom. Tradične sa využívajú pri výrobe dôležitých produktov ako sú chlieb, víno, pivo, šumivé alkoholické nápoje, destiláty a pod. Takýchto špecifických fermentácií sa zúčastňujú hlavne kmene Saccharomyces sp. V súčasnosti sa kvasinky v priemysle uplatňujú čoraz viac. Nedávno našli viaceré druhy kvasiniek využitie v biotransformáciách, bioremediáciách, pri výrobe chirálnych zlúčenín, pri výrobe aditívnych látok, pri spracovaní tukov a olejov, pri kontrolách vo farmácii a pri výrobe bielkovín. Rozvoj genetiky a molekulárnej biológie poskytuje možnosti genetickej manipulácie kvasiniek a ich využitie pre komerčné účely.
Mikrobiálne kultúry sú základom mikrobiológie. Uchovávajú sa v zbierkach mikroorganizmov. Tieto zbierky predstavujú známu mikrobiálnu rozmanitosť, ktorá je uchovávaná v geneticky nezmenenom stave pre využitie súčasnej i budúcej generácie vedcov.
Činnosť
Výskumná aktivita CCY je zameraná hlavne na:
  • Identifikáciu nových izolátov
  • Štúdium vlastností rôznych kmeňov
  • Zlepšovanie úschovných metód
  • Štúdium ekológie kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov
Servis a služby
  • Vydávanie kultúr
  • Izolácia kvasiniek z prírodných zdrojov a z kontaminovaných materiálov
  • Identifikácia a charakterizácia kmeňov
  • Depozit patentovaných kultúr vrátane depozitu kultúr podľa Budapeštianskej zmluvy
Úschova kvasinkových kultúr
Väčšina kvasinkových kmeňov je očkovaná na šikmé sladinové agary a uschovávaná buď v chladiacich boxoch pri teplote 5°C alebo je zalievaná parafínovým olejom a uschovávaná pri teplote miestnosti. Táto metóda má nevýhodu v tom, že pri častom preočkovávaní vzniká riziko selekcie a adaptácie kmeňov na kultivačné médium a mohlo by dôjsť aj k zmene alebo strate určitých dôležitých vlastností.
Nedostatky klasickej úschovnej metódy odstraňuje kryoprezervácia. V tejto Zbierke bol vypracovaný vhodný postup kryoprezervácie, ktorý zaručuje vysoký stupeň prežívania, a je preto veľmi vhodný hlavne pre úschovu biotechnologicky dôležitých kmeňov, pretože riziko selekcie a adaptácie je znížené na minimum.
Vedúca CCY: Ing. R. Vadkertiová, PhD; e-mail: chemvad@savba.sk
Zástupkyňa vedúcej CCY: Ing. E. Breierová, PhD; e-mail: chememi@savba.sk
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017