O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavuO ústave
Chemický ústav SAV, v. v. i. je jednou z najväčších akademických výskumných inštitúcií na Slovensku. Vedecky sa zameriava na chémiu a biochémiu sacharidov ... viac
Novinky

Predstavenie tém doktorandského štúdia v AR 2024/2025
Predstavenie vypísaných tém doktorandského štúdia na Chemickom ústave SAV, v. v. i. nájdete tu.

Kalendár podujatí


Konferencie

Pripravované16th Bratislava Symposium on Saccharides
23. - 27. Septembra 2024, Smolenice
48. Výročná konferencia o kvasinkách
14. - 17. Mája 2024, Smolenice


Uskutočnené15th Bratislava Symposium on Saccharides
20. - 24. Júna 2022, Smolenice
Chemistry towards Biology 10 / Instruct-ULTRA
11. - 14. Septembra 2022, Bratislava
47. Výročná konferencia o kvasinkách
16. - 19. Mája 2023, Smolenice

45. Výročná konferencia o kvasinkách
15.5. - 18.5.2018, Smolenice14th Bratislava Symposium on Saccharides
25. – 30. jún 2017, Smolenice
Významné ocenenia pracovníkov CHÚ SAV v roku 2015

Best lecture award for young scientist


Ing. Zuzana Pakanová - za najlepšiu prednášku mladého vedca na 20th International Conference "Analytical Methods and Human Health", June 15-18, 2015, Patince (aplikácia hmotnostnej spektrometrie a NMR spektroskopie v diagnostike porúch metabolizmu glykokonjugátov).

Charles D. Scott AwardRNDr. Peter Biely, DrSc. - za významné prínosy v oblasti biotechnológie pre produkciu palív a chemikálií (cena Society for Industrial Microbiology).

Cena Predsedníctva SAVIng. Tomáš Bertók, PhD. - za 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 r.

Ocenenie SAVIng. Danica Mislovičová, PhD. - významná osobnosť SAV 2015.

Významné ocenenia pracovníkov CHÚ SAV v roku 2014

Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2013/2014
Top študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2013/2014Ing. Tomáš Bertók, PhD. - za 1. miesto v kategórii Prírodné vedy, chémia a za 1. miesto v rámci všetkých vyhlásených kategórií (absolútny víťaz).

Cena prezidenta SR
Ing. Tomáš Bertók, PhD. - za úspechy a prínosy vo vedecko-výskumnej činnosti v odbore prírodné vedy, chémia.

Malá medaila Samuela Mikovíniho


Ing. Ján Tkáč, DrSc. - za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí, za úspešné riešenie projektov v 7. Rámcovom programe, vrátane ERC Starting grantu v oblasti vývoja zariadení na diagnostiku rakoviny a v oblasti bionanotechnológií.

Medaila SAV za podporu vedyIng. Ján Hirsch, DrSc. - za celoživotnú vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu v rámci SAV

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedáchRNDr. Mária Matulová, DrSc. - za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

Cena rektora STUIng. Tomáš Bertók, PhD. - za vynikajúce plnenie študijných povinností doktorandského študijného programu biotechnológia

Cena Predsedníctva SAVIng. Jaroslav Filip, PhD. - za 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV

Významné ocenenia pracovníkov CHÚ SAV v roku 2013

Ročný individuálny grant (3000 €) Nadácie Intenda (4. ročník programu Podporujeme individuality)Ing. Tomáš Bertók


Medaila SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAVRNDr. Peter Biely, DrSc. - Osobnosť SAV


Medaila SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAVdoc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. - Osobnosť SAV


Medaila SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAVŠpičkový tím Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Petra Gemeinera, DrSc.

Medaila SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAVŠpičkový tím Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Igora Tvarošku, DrSc.

Čestná plaketa SAVRNDr. Desana Lišková, PhD. - za zásluhy v biologických vedách.
Významné ocenenia pracovníkov CHÚ SAV v roku 2012

Medaila SAV za podporu vedyIng. Miroslav Koóš, DrSc. - ako prejav uznania za celoživotnú aktívnu vedecko-výskumnú, pedagogickú a organizátorskú prácu v rámci SAV.
Cena SAV za výsledky v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráceIng. Miloš Hricovíni, PhD. - za výsledky v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa štruktúry, dynamických vlastností a medzimolekulových interakcií biologicky aktívnych sacharidov.
Významné ocenenia pracovníkov CHÚ SAV v roku 2011

Rad Ľudovíta Štúra II. triedyRNDr. Peter Biely, DrSc. - za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a šírenie dobrého mena v zahraničí, osobitne v oblasti biotechnológií.

Medaila SAV za podporu vedydoc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. - za podporu a rozvoj vedy doma a v zahraničí.

Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť


Kolektív zamestnancov Chemického ústavu SAV v zložení:
Ing. Peter.Gemeiner, DrSc., Ing. Danica Mislovičová, PhD., Ing. Alica Vikartovská, PhD., Ing. Ján Tkáč, PhD., Ing. Jozef,Nahálka, PhD., Ing.Jaroslav Katrlík, PhD., Ing.Marek Bučko, PhD., Mgr. Jana Šefčovičová, PhD., Dana Žišková a Radoslava Šályová za súbor vedecko-výskumných prác v oblasti imobilizovaných biosystémov.
Cena SAV za výsledky v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce


Ing. Igor Tvaroška, DrSc. - za výsledky riešenia medzinárodných vedeckých projektov zameraných na modelovanie štruktúry a funkcie biologických systémov.

Medaila SAV za podporu vedy
RNDr. Peter Biely, DrSc. - za podporu a rozvoj vedy doma a v zahraničí.

Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017